Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Prezentacja firmy oraz siebie przez telemarketera
 • Przełamanie nieufności rozmówcy
 • Co i jak mówić, aby wzbudzić zainteresowanie rozmówcy
 • Zachowanie w przypadku odmowy
 • Cechy dobrego handlowca sprzedającego przez telefon
 • Scenariusze rozmów
 • Modulacja głosu, ton głosu a słowa, które ułatwiają i utrudniają wywieranie wpływu
 • Sposób zadawania pytań
 • Słuchanie ze zrozumieniem
 • Argumentacja
 • Odkrywanie potrzeb i oczekiwań klientów
 • Klienci stawiający zarzuty i mający obiekcje, nie mający racji, roszczeniowi – scenariusz rozmowy z trudnym klientem
 • Rozmowa na temat ceny
 • Jak rozpoznać, czy klient jest gotowy do zakupu
 • Techniki wywierania wpływu pozwalające przyspieszyć podjęcie decyzji klienta

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ