Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Budowa jednostki centralnej
 • Urządzenia zewnętrzne
 • System operacyjny
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Podział systemów ze względu na środowisko operacyjne
 • Tworzenie, edycja i formatowanie plików tekstowych
 • Zasady tworzenia i wstawiania obiektów graficznych do plików tekstowych
 • Projektowanie obiektów 2D
 • Funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Tworzenie i redagowanie prezentacji multimedialnych
 • Poczta elektroniczna
 • Zagrożenia bezpieczeństwa systemów komputerowych
 • Stosowanie przerw w pracy z komputerem
 • Odpowiednie ustawienie monitora
 • Zachowanie normatywnej odległości oczu od ekranu
 • Oświetlenie pomieszczenia

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ