Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Komunikacja w przedsiębiorstwie jako proces sprawnej wymiany informacji:

 • Korzyści przedsiębiorstwa w procesie efektywnej wymiany informacji
 • Komunikacja w pracy i zasady współpracy
 • Tworzenie standardów elastycznej komunikacji

Analiza barier komunikacyjnych i kształtowanie rozwiązań sytuacji trudnych

Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych:

 • Mowa ciała – ile znaczą gesty i postawy ?
 • Jakość wypowiedzi
 • Wyrażanie emocji

Analiza i interpretacja treści wypowiedzi, tonu głosu i metody gestykulacji

Sposób wyrażania opinii o sytuacji przedsiębiorstwa

Kreowanie pozytywnej postawy do zmian w organizacji

Techniki profesjonalnej komunikacji z klientem

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ