Kurs zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucją w zakładzie przemysłowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu produkcji i dystrybucji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne produkcji
 • Produkty – cykl życia produktu
 • Zasoby ludzkie, zdolności produkcyjne a  wyposażenie
 • Charakterystyka typów produkcji i sposoby ich planowania
 • Przygotowanie produkcji: organizacja, technologa i konstrukcja
 • Omówienie nowoczesnych metod wspomagających planowanie i harmonogram produkcji
 • Prognozowanie, plan sprzedaży i produkcji
 • MRP, MRP II, ERP
 • Analiza ryzyka i zagrożeń w zakładzie produkcyjnym
 • Metody doskonalenia produkcji

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie