Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy przedsiębiorczości – definicje i pojęcia
 • Charakterystyka przedsiębiorczości międzynarodowej – w tym rynek polski a europejski
 • Cechy i umiejętności liderów
 • Charakterystyka leasingu, praktyczne porównywanie oferty leasingowej i kredytu bankowego
 • Typologia przedsiębiorstw ze względu na formę prawną oraz rodzaj działalności
 • Fundusze europejskie
 • System finansowo-księgowy dla nowo powstałych firm
 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstw
 • Biznesplan
 • Finanse przedsiębiorstwa, formy finansowania działalności gospodarczej:
  • Kredyty bankowe
  • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
 • Faktoring i franchising
 • Zasady prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie