Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Komunikacja w przedsiębiorstwie jako proces sprawnej wymiany informacji:

  • Korzyści przedsiębiorstwa w procesie efektywnej wymiany informacji
  • Komunikacja w pracy i zasady współpracy
  • Tworzenie standardów elastycznej komunikacji

Analiza barier komunikacyjnych i kształtowanie rozwiązań sytuacji trudnych

Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych:

  • Mowa ciała – ile znaczą gesty i postawy ?
  • Jakość wypowiedzi
  • Wyrażanie emocji

Analiza i interpretacja treści wypowiedzi, tonu głosu i metody gestykulacji

Sposób wyrażania opinii o sytuacji przedsiębiorstwa

Kreowanie pozytywnej postawy do zmian w organizacji

Techniki profesjonalnej komunikacji z klientem

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

  • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
  • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
  • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie