Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Etapy zarządzania projektami:
  • Kreowanie wizji projektu
  • Powołanie struktury zarządzającej projektem
  • Metodyka planu inwestycyjnego
  • Analiza zasobów finansowych i szacowanie kosztów
  • Opracowanie budżetu projektowego
  • Analiza wykonalności projektu
  • Sporządzenie ramowego harmonogramu projektu
  • Określenie szczegółowych zadań projektu i określenie ich logicznej kolejności
  • Dokonanie podziału obowiązków w zespole projektowym
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za inspekcję realizowanego projektu
  • Kryteria oceny projektów
  • Zestawienie wyników kontroli z założeniami planu projektu
 • Dokumentacja projektowa:
  • Zasady pisania wniosków o wparcie finansowe z dostępnych funduszy
  • Zasady sporządzania biznesplanu w projekcie inwestycyjnym
 • Rodzaje interwencji w aspekcie regionalnym i krajowym
 • Zasady pozyskiwania funduszy

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie