Kurs efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu efektywności energetycznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Przepisy prawne dotyczące systemu energetycznego w przedsiębiorstwie:

 • Podstawowe definicje i pojęcia
 • Dyrektywy, ustawy i rozporządzenia regulujące omawiany zakres
 • Obowiązki wynikające z przyjętych aktów prawnych
 • Obecna sytuacja energetyczna w Polsce

Alternatywne źródła energii wykorzystywane w przedsiębiorstwie:

 • Kolektory słoneczne – rodzaje, schemat działania, zalety i wady
 • Budowa i schemat działania pompy ciepła
 • System działania elektrowni wiatrowych
 • Możliwości pozyskiwania energii z innych źródeł
 • Inwestycje w energię odnawialną w przedsiębiorstwie i innowacyjne rozwiązania technologiczne

Metody  zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie:

 • Przegląd urządzeń biurowych
 • Zasady stosowane przy zakupie nowych urządzeń
 • Wskazówki jak korzystać z urządzeń aby efektywnie korzystać z zasobów energetycznych w przedsiębiorstwie
 • Przegląd i możliwości dofinansowania przedsięwzięć energetycznych z funduszy pomocowych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie