Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

Zagadnienia z zakresu projektów unijnych:

 • Wnioski unijne
 • Dokumentacja projektowa
 • Cykl życia projektu
 • Zespół projektowy

Budżet projektowy:

 • Środki unijne
 • Księgowe rozliczanie projektu unijnego

Zarządzanie projektami:

 • Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu projektów unijnych
 • Tworzenie bazy danych funduszy
 • Szybkie i skuteczne przeprowadzanie badań rynkowych
 • Monitoring projektu

Tworzenie i realizacja projektów:

 • Wnioski unijne
 • Badania dostępności dotacji unijnych
 • Promocja projektu unijnego

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie