Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Struktura działalności gospodarczej
 • Aktywa i pasywa
 • Operacje gospodarcze
 • Dowody księgowe
 • Księgi rachunkowe
 • Podstawowe operacje bilansowe i wynikowe
 • Analiza finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Prowadzenie księgowości a kwestie etyczne
 • Obsługa rachunkowych programów komputerowych
 • System podatkowy w Polsce i ordynacja podatkowa
 • VAT
 • Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
 • ZUS – rozliczenia

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie